Om Utdanningsdirektoratets årsrapport 2016

Om årsrapporten

Utgiver
Utdanningsdirektoratet

Ansvarlig redaktør
Helge Lund

Design og grafisk produksjon
Dinamo AS

Trykk
Andvord grafisk AS

Foto
Tine Poppe

Redaksjonen
Øyvind Lind Kvanmo
Doris Amland
Angela Kreher
Anne Kristine Larsen
Arne Eltvik
Camilla Vibe Lindgaard
Julia Stelzer Pettersen
Karen Bø
Line Mork
Marit Helen Bakken
Morten Haug Frøyen